filomila
 
grieks koor filomila amsterdam
 

FILOMILA
mag weer repeteren in de activiteiten ruimte van de Fiep Westendorp school!!


De repetities worden gehouden in de activiteiten ruimte van de Fiep Westendorp school fiep westendorp school
wekelijks op donderdagavond van 20:00 uur tot 22:uur.
Kijk bij zing mee voor meer informatie.
De normale coronaregels zullen gelden, dus 1,5 meter afstand en niet naar de repetitie komen bij ziekteverschijnselen.
 

 
 
Filomila bestaat uit Nederlandse en Griekse amateurzangers, die van Griekse muziek houden.
De naam Filomila betekent: liefde (filos) voor het lied (melos).
Het koor zingt meer- en eenstemmige Griekse liederen en arrangementen o.l.v. Yiorgo Moutsiaras, dirigent en artistiek leider.
 
Wij zingen liederen van bekende Griekse componisten, liturgische hymnen en volksliederen uit alle Griekse windstreken.
We treden op in heel Nederland, bij festivals, evenementen en op uitnodiging. Wij organiseren ook zelf concerten.
Onze optredens worden begeleid door Kostas Klotsaropoulos op bouzouki en andere muzikanten.
Filomila heeft ruim 20 leden, uit Amsterdam en ook van ver daar buiten.
 
Wil je meezingen? Alle stemmen zijn welkom. Kijk bij zing mee.