filomila
 
grieks koor filomila amsterdam
In verband met de nu geldende corona-regels kan er 's avonds niet in de
fiep westendorp school
gerepeteerd worden.
In plaats daarvan repeteerd Filomila on-line via zoom
Elke donderdag van 20:00 tot 22:00
 
Filomila bestaat uit Nederlandse en Griekse amateurzangers, die van Griekse muziek houden.
De naam Filomila betekent: liefde (filos) voor het lied (melos).
Het koor zingt meer- en eenstemmige Griekse liederen en arrangementen o.l.v. Yiorgo Moutsiaras, dirigent en artistiek leider.
 
Wij zingen liederen van bekende Griekse componisten, liturgische hymnen en volksliederen uit alle Griekse windstreken.
We treden op in heel Nederland, bij festivals, evenementen en op uitnodiging. Wij organiseren ook zelf concerten.
Onze optredens worden begeleid door Kostas Klotsaropoulos op bouzouki en andere muzikanten.
Filomila heeft ruim 20 leden, uit Amsterdam en ook van ver daar buiten.
 
Wil je meezingen? Alle stemmen zijn welkom. Kijk bij zing mee.